Přední evropští politici přijedou do Prahy diskutovat o vývoji EU

17. října se v pražském DOXU bude konat konference „Výzvy EU 2018“.

Účast na debatách o budoucím vývoji v evropském prostoru přislíbili přední evropští politici – maďarská ministryně pro záležitosti rodiny a mládeže Katalin Novák, členové Evropského parlamentu Michael Gahler, Albert Dess, Michaela Šojdrová a Pavel Svoboda, dále například z Německa Joachim Unterländer, z Itálie Maurizio Lupi a z Rakouska Gudrun Kugler. Na konferenci vystoupí též přední tuzemští experti: Marek Mora, člen bankovní rady ČNB, bývalý ministr financí Ivan Pilip a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Zúčastnit se může každý, stačí se zdarma registrovat zde.

Konference „Výzvy EU“ odstartuje v centru současného umění DOX ve středu 17. října v 10 hodin. Přednášející se budou zabývat tématy a problémy současného fungování Evropské unie. Setkání má za cíl podnítit nové myšlenky a rozvinout diskuzi. Po úvodu je program rozdělen do tří bloků: 

Země evropského hospodářského prostoru jsou vystaveny permanentnímu konkurenčnímu boji. Firmy, které na volném trhu EU obstojí, bývají připraveny na tvrdou mezinárodní soutěž. K velkým evropským tématům však patří vedle konkurenceschopnosti i solidarita. 

Budoucí prosperita je z velké části ovlivněna uskutečněnými investicemi. Koncentrace na investice a vidinu budoucích příjmů ale často upírá pozornost od rodiny. Přitom rodina je jedním z hlavních aktérů tvořící budoucí prosperitu naší společnosti. Bez dostatečného počtu dětí ekonomický růst našich zemí významně zpomalí a může dokonce havarovat celý penzijní systém. 

Subsidiarita je pravidlem, na které se především v období překotného rozvoje krizové spolupráce v EU zapomíná. Současným trendem je rychlé jednání především na vládní a státní úrovni. A přitom subsidiarita je zásadní pojistkou proti zbytečné centralizaci EU, která vrací prostor občanům a jejich iniciativě. 

Konferenci pořádá Institut pro křesťansko-demokratickou politiku ve spolupráci s Wilfried Martens Centre for European Studies a Hanns Seidel Stiftung.