Aktuality

Ivan Pilip: Trump v OSN a oslabování Západu

Vystoupení D. Trumpa na Valném shromáždění OSN znovu ukázalo, do jaké míry jeho zvolení přispělo ke zkomplikování spolupráce a důvěry mezi zeměmi Západu a oslabilo pozici USA ve světě. Smích po jeho vychloubačné větě o tom, že jeho administrativa toho dokázala víc, než jakákoli předchozí, přicházel ze všech koutů sálu. To, co je nadšeně aplaudováno na mítinku v Missouri či Kentucky, působí na mezinárodní scéně směšně a snižuje vážnost Spojených států – stále ještě nejvýznamnější země západní civilizace.

Trumpův projev však především znovu potvrzoval jeho pohled na zahraniční vztahy, které jsou ve značném rozporu s tím, na čem mezinárodní společenství stojí v době po 2. světové válce. Trump vyzval státy k hájení svých vlastních zájmu, spolupráci především na dvoustranném základě a výrazně zpochybňoval roli nadnárodních institucí. Z pohledu USA by tento přístup mohl být do jisté míry funkční – je jasné, že při dvoustranném jednání je vůči USA prakticky každá země příliš slabá na vyjednání…

Číst dále